xem phim
Tạ Đình Phong

Tên khai sinh: Tạ Đình Phong

Tên Khác: Nicholas Tse

Ngày sinh: 29/8/1980

Nơi sinh: Hồng Kông

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: Ko Có


Danh sách phim của Tạ Đình PhongXem Phim Số
Xem Phim Số
User Online